РИМ — Смолян

Създаден през 1935 г. от Стою Неделчев Шишков – родоповед, учител, издател, музеен деец и общественик с европейски измерения, Регионалният исторически музей в Смолян е най-големият, съхраняващ знаците на паметта на населението, обитавало централната част на Родопите през различните исторически епохи.

Днес музеят носи с достойнство името на своя основател и провежда политика по издирване, изучаване, опазване и популяризиране движимите паметници на историята, бита и културата на Среднородопския край. Чрез своите уникални колекции, показващи цялото културно разнообразие и хилядолетните традиции, чрез изследователските и популяризаторските си ресурси, изграждайки мрежа от успешни партньорства, музейната колегия работи в полза на обществото – за неговото духовно обогатяване и вдъхновение чрез завръщане към корените и опознаване на различни култури.

От 1982 г. музеят се помещава в специално проектирана за целта сграда в центъра на града, с просторни експозиционни зали и фоайета за временни изложби. Фондът наброява близо 150 000 музейни единици и включва предмети от археологията, историята, бита и културата на родопчани, ордени и медали /колекцията е една от най-големите в страната/, представящи наградната система на България, оригинални произведения на изкуството, богат фотоархив и др.

Постоянната експозиция “Културно-историческото богатство на Родопите от древността до наши дни” е в два раздела: Археология, с експозиционни пояси “Праистория”, “Траки”, “Средновековие” и Етнография, с експозиционни пояси “Традиционно облекло”, “Обреден реквизит”, “Традиционни занаяти”, “Родопска архитектура” и “Традиции и съвременност”.

Експозиционното пространство е раздвижено и започва с уводен етнографски комплекс /родопски халища и чанове/, чието композиционно решение илюстрира идеята за космично извисяване на човешката култура, за нейната всеобхватност и за възможността й да пренася своите ценности през времето и пространството.

В залите на музея ще се докоснете и ще останете запленени завинаги от богатството и неповторимостта на цветовете на планината и сръчността на родопските майстори, а космическите звуци на 100-те чана ще Ви очароват със своята музикална неповторимост.

Посещението в Регионален исторически музей – гр.Смолян е най-бързият начин да се запознаете с хилядолетната история на Средните Родопи, запазена и пренесена през вековете и съхранена за бъдещето.

http://museumsmolyan.eu/