Първи Национален преглед на музейния плакат - Смолян 2015

Friday, 25 September 2015 г.

На 25.09.2015 г. от 17.30 часа в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян ще се проведе церемонията по награждаване от конкурса „Първи Национален преглед на музейния плакат – Смолян 2015“.

Това наистина е първи по рода си преглед за български музеи и галерии, регистрирани като културни организации в Министерство на културата. По своята същност е конкурс за съвременни рекламни плакати на музеите и техните експозиции и изложби. В света на съвременните комуникации плакатът е провокация, призван е да „грабне“ минувача, да го впечатли моментално. Чрез него авторите внушават образно и с минимален текст основната идея на експозицията или изложбата в музея, която непременно да бъде посетена, тъй като тя образова, възпитава, емоционално обогатява.

Церемонията се съпътства с изложба на наградените и селектирани плакати на български музеи и галерии, със специалното участие на РИМ „Стою Шишков“ и музеи в побратимените на Смолян градове: Кишпещ (Будапеща), Унгария; Зул, Германия и Въру, Естония. Събитието е включено в Националната програма на Министерство на културата за „Европейски дни на наследството 2015“. Също е част от инициативите за честване „80 години музей в Смолян“ по програмата на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ за 2015 година.

По статут в Националния преглед на музейния плакат – Смолян 2015 музеите и галериите имат право да участват с по един плакат и в двете категории: рекламен плакат на музей и/или за постоянна експозиция и рекламен плакат на музейна изложба. Основно изискване за участие е плакатите да са създадени през последните три години, както и да се отнасят за изложби от последните три години. Учредители на Националния преглед на музейния плакат са Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, Факултет за приложни изкуства на Националната художествена академия, Община Смолян, Областна администрация – Смолян и Министерство на културата на Република България. В организацията на Първия преглед участват още Сдружение „Български музеи” и Клуб „Приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян. В Първия Национален преглед на музейния плакат – Смолян 2015 участват 28 музея и художествени галерии с 34 плаката. Разпределени по категории: Категория А „Рекламен плакат на музей и/или за постоянна експозиция“ – 7 плаката; Категория Б „Рекламен плакат на музейна изложба“– 27 плаката. Участниците са: два национални, петнадесет регионални и единадесет общински музеи и галерии.

Конкурсното начало е приложено професионално чрез назначаване на жури от доказани професионалисти, което заседава прозрачно пред група студенти ІІІ курс от НХА, Факултет „Приложни изкуства“, специалност „Графичен дизайн“, които по същото време провеждат лятната си практика в Смолянския музей. Заседанието на въпросното жури в състав: председател: проф. Димитър Серезлиев и членове: доц. Мирослав Богданов – Национална художествена академия (НХА); ст.преп. Теодор Лихов – НХА; Д-р Леонора Бонева – експерт-музеолог, преподавател в НХА; Десислава Дикова – ст. експерт КНМИИ при Министерство на културата; Мария Бебелекова – гл.експерт „Култура“ в Община Смолян; Таня Марева – Директор на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян; Иван Пеев – Директор на Художествена галерия – Смолян и Николай Букиков – преподавател в Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян, е проведено на 25.06.2015 г., в експозиционните зали на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян.

Определени са СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ В СЪОТВЕТНИТЕ КАТЕГОРИИ:

КАТЕГОРИЯ А, рекламен плакат на музей и/или за постоянна експозиция Първо място – не се присъжда Второ място – Регионален исторически музей – Велико Търново. Награда от Сдружение „Български музеи“ за постоянна експозиция в Археологически музей – Велико Търново „Гробницата на тракийския династ“. Трето място – Регионален исторически музей – Русе. Награда от Министерство на културата за „Екомузей. Аквариум“.

КАТЕГОРИЯ Б, рекламен плакат на музейна изложба Първо място – Регионален исторически музей – Видин. Награда от Министерство на културата за VI-та Национална изложба „Пейзаж“– Видин 2014 Второ място – Национален исторически музей – София. Награда от Министерство на културата за изложба „Златото на траките. Легендите оживяват“. Трето място – ОКИ „Музей за история на София“. Награда от РИМ „Стою Шишков“ за Изложба и ателие, инициатива Ателие „Мартеничка“ 2015.

Специалната награда на Община Смолян получава Градска художествена галерия – Пловдив за изложба „Съхранената художествена памет на един френски колеж в България“. Специалната награда на Министерство на туризма получава Музей „Старинен Несебър” за изложба „В зората на цивилизацията“ Нощ на музеите – 2013.

Наградените седем музея и галерии получават плакети.

По решение на журито Почетен диплом от Първия Национален преглед на музейния плакат Смолян 2015, се връчва на Регионален исторически музей – Пловдив за изложбата „И влаковете не заминаха празни…“.

Всички участници в Прегледа получават сертификати от кмета на Община Смолян.

Тотал-дизайн на инициативата – Катедра „Рекламен дизайн“, Факултет „Приложни изкуства“ при Национална художествена академия – София.

Националният преглед на музейния плакат се провежда за първи път, но учредителите в лицето на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, Община Смолян, Областна управа и Министерство на културата, са убедени в необходимостта и в бъдеще да продължат организирането на подобен културен форум.