РИМ „Стою Шишков“ - Смолян открива фотодокументалната изложба „Христо Попконстантинов - виден родоповед, книжовник и общественик“, посветена на Деня на народните будители и 160 – годишнината от неговото рождение

Wednesday, 31 October 2018 г.

РИМ „Стою Шишков“ – Смолян открива на 29 октомври от 16.00 часа фотодокументалната изложба „Христо Попконстантинов – виден родоповед, книжовник и общественик“, която се посвещава на Деня на народните будители и 160 – годишнината от неговото рождение. Христо Попконстантинов е виден родопски книжовник, историк, публицист, педагог и общественик. Заедно със Стою Шишков и Васил Дечев представляват голямото тризвездие на родоповедите. Автор на изложбата е Йорданка Цветкова, историк и заместник-председател на Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян. Изложбата съдържа фотодокументални табла, показващи жизнения му път, професионалната и обществената му реализация. Неговият живот и дело се проследяват както с оригинален текст от използваните документални материали, така и с авторски текстове на изложбата. Христо Попконстантинов с възрожденски дух и енергия работи за просперитета на родния край и изграждането на младата българска държава, което го извежда от регионалната в националната ни история. Фотодокументалната изложба „Христо Попконстантинов – виден родоповед, книжовник и общественик“ се реализира с партньорство с Държавен архив – Смолян и Клуб на приятели на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян.