Членство

Членове на сдружението могат да бъдат всички, които желаят да допринесат за постигане на целите му.

Редовни членове:
Почетни членове:
Придобиване на членство:
Документи:

Членове

Димитър Здравков Колев учредител
Ангел Георгиев Добриков учредител
Анета Искренова Шехонова учредител
Благой Маринов Анастасов учредител
Величка Кръстева Костадинова учредител
Веселина Петрова Колева учредител
Галина Христова Ганова учредител
Гергана Стоянова Марева учредител
Даниела Томова Лалова учредител
Дечо Христев Камишев учредител
Димитър Михайлов Михайлов учредител
Екатерина Атанасова Шишкова учредител
Елка Рангелова Кисова учредител
Зарко Филипов Маринов учредител
Златка Добрева Николова учредител
Илия Георгиев Годев учредител
инж. Рада Иванова Главчева учредител
Ирена Павлова Пушкаревич учредител
Катя Христова Сулинаджиева учредител
Киприела Иванова Кехайова учредител
Красимира Руменова Гърбелова учредител
Кръстю Цончев Кръстев учредител
Лейла Илиева Чавдарова учредител
Мария Костадинова Консулова учредител
Миглена Евелинова Кехайова учредител
Минчо Асенов Минчев учредител
Миряна Атанасова Найденова учредител
Михаела Манолова Кирякова учредител
Никола Димитров Пашов учредител
Петър Георгиев Кадиев учредител
Росица Ташева Примовска учредител
Румен Федев Романов учредител
Русалена Веселинова Пенджекова - Христева учредител
Руска Василева Главчева учредител
Стою Петков Чонгаров учредител
Хенриета Петрова Христова учредител
Христина Йотова Стайкова учредител
Христо Карамфилов Топчиев учредител
Христо Николов Гиневски учредител
Цонка Василева Маркова учредител