Контакти

Седалище и адрес на управление: 4700 Смолян, ул. „Дичо Петров” № 3

E-mail: club.sm40@gmail.com

Председател на УС: Антон Кацаров

Технически секретар: Донка Симеонова

Връзка с нас: