Дейност

Основната дейност на Клуба е поощряване посещаемостта в музея, както и осъществяване на съвместна дейност със сродни институции, организиране на срещи с дейци на културата и изкуството, осъществяване на подкрепа при провеждане на конференции, семинари, проекти в областта на историята, археологията, етнографията, изкуството, подпомагане извършването на дарения или откупки на експонати в полза на музея, както и сътрудничество по отношение на други инициативи, касаещи изложби, експозиции, прегледи и т.н.

ОТЧЕТ

За дейността на “КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

„СТОЮ ШИШКОВ”- СМОЛЯН”

за периода 25.09.2008 г. – 31.12.2017 г.

На 25.09.2008 г. в гр. Смолян се проведе Учредително събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел “Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков”- Смолян”, на което бе приет и подписан Устава на сдружението и протокол от учредителите, които са 40 души.

На 25.09.2008 г. се проведе първото заседание на Управителния съвет на новоучреденото Сдружение с нестопанска цел „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян” за избор на председател и зам.-председател. Присъстваха избраните от Общото събрание членове на Управителния съвет на СНЦ „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян”:

 1. Руска Василева Главчева
 2. Зарко Филипов Маринов
 3. Русалена Веселинова Пенджекова – Христева
 4. Таня Георгиева Милушева – Марева
 5. Донка Симеонова Симеонова.

За председател бе избран Зарко Филипов Маринов. За зам.-председател бе избрана Руска Василева Главчева.

На 26.09.2008 г. в гр. Смолян се проведе Публичен семинар и дискусия на тема „Културата – ресурс за местно развитие”. Инициативата е в рамките на проект „Гражданското поведение в сферата на културата: културата като ресурс за местно развитие”, изпълняван от Клуб „Приятели на Регионален етнографски музей – Пловдив”, съвместно с регионалните исторически музеи в Смолян, Стара Загора, Русе и НБУ. На семинара присъстваха и взеха отношение музейни специалисти, местни медии, сродни културни и просветни институции – читалища, ОДК, фолклорен ансамбъл „Родопа” и др.

18.10.2008 г. – Подготвена страница от “Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков”- Смолян”, посветена на 96 години от Балканската война и освобождението на Родопите. Използвани са материали от музейни и архивни фондове.

На 24.10.2008 г. в Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян се проведе среща с г-н Мауро дел Корсо – Председател на сдружението „Приятели на музея” в град Пиза, председател на Италианската федерация и вицепрезидент на Международната федерация на асоциациите „Приятели на музеите”. Тя се осъществява в рамките на проект „Гражданско поведение в сферата на културата: културата като ресурс за местно развитие”. Тема на работната среща: „Заедно да работим за опознаване на нашето наследство”. Прочетено бе поздравително писмо от председателката на международната федерация, която напълно подкрепя идеята за създаване на асоциации в България. Участници: УС на “Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков”- Смолян”, музейни специалисти, представители на местната власт.

Организирана бе пресконференция с журналисти, на която се представиха идеите за създаване на Национална Федерация. Присъстваха: Мауро дел Корсо и доц. Ирена Бокова от НБУ. Г-н Мауро дел Корсо посети Планетариум – Смолян – образователен музей, разговаря с директора и служителите, наблюдава сеанса.

26.10.2008 г. – Семинар в Стара Загора на тема „Да работим заедно, за да опознаем културното наследство”, с участието на г-н Мауро дел Корсо. На семинара присъстваха и взеха отношение представители на УС на “Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков”- Смолян” – Зарко Маринов и Таня Марева.

На 29.10.2008 г. в Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян д-р Русалена Пенджекова (член на Управителния съвет на „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян” ) представи книгата си „Личността и делото на Екзарх Стефан в българската историческа памет”. Показан бе и документалният филм на Петър Кадиев (член на клуба) „Екзарх Български Стефан І”. Събитието е по повод 1.11. – Ден на народните будители, и 130-годишнината от рождението на Екзарх Стефан.

На 05.11.2008 г. – обсъждане на плана за изложба „Домът” от Таня Марева – Директор на РИМ – Смолян, Ваня Йорданова – Уредник – етнограф и Руска Главчева – дългогодишен музеен уредник и заместник-председател на „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян”. Дискутирани бяха основните експозиционни модули в предстоящата изложба, както и конкретното участие на приятелите на РИМ – Смолян – с предоставяне на предмети – реликви, олицетворяващи техния дом; обогатяване на изложбата с текстове – пословици, поговорки на тема „дом” и пр.

4.12.2008 г. – По повод денят на „Св. Варвара” УС на „Клуб приятели на Регионален етнографски музей – Пловдив” организира за своите членове изложба – конкурс на тема: „И аз съм майстор” (с домашно приготвени традиционни ястия и напитки). Участие взеха представители на „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян” и музейни специалисти. Място: РЕМ – Пловдив

17.12.2008 г. – в РИМ – Смолян се проведе Кръгла маса и дискусия на тема: “Музеите – място за културен диалог. Как се създава интегрална музейна изложба”. Участие взеха представители на „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян” и музейни специалисти. Модератор: Таня Марева Място: дигитален център на РИМ – Смолян

Проект „Формиране на гражданско общество в областта на културата: културата като ресурс за местно развитие”, финансиран от Обединението за гражданско общество в Централна и Източна Европа (Trust for Civil Society for CEE)

Бюджет: 3485 лв.

В рамките на проект „Формиране на гражданско общество в областта на културата: културата като ресурс за местно развитие”, финансиран от Обединението за гражданско общество в Централна и Източна Европа (Trust for Civil Society for CEE) е разработен тематико-структурен и експозиционен план за Етнографската изложба „Дом в Родопите”- най-мащабната инициатива на Клуба до момента, открита на 23 април 2009 г. в експозиционните зали на музея. В изложбата са представени 107 експоната (от частни лица и от фондовете на РИМ – Смолян), преобладаващата част от които се показват за първи път. Етнографската изложба на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, подредена с активното съпричастие на музейния приятелски клуб, ни представя домът като социално пространство. Това е домът от началото на ХХ в. в централната част на планината, със закодирани в него древни послания от предишни исторически епохи и предадени спомени, вградени в съвременния родопски дом, с ясната перспектива за устойчивост в бъдещето. В изложбата са заложени два свързани и взаимнопроникнати свята, които конструират социалното пространство на дома. Светът на жената във вариант от Родопите е втъкан в килимите, чергите, халищата, които тя създава и в чиито орнаменти, композиционни решения и цветове закодира сакрални знания, представи, заклинания. Не по-малко обаятелен, светът на мъжа е материализиран във вещите от дърво, желязо, мед, които сам твори или в тези, които донася от близки и далечни земи. На тези два свята се крепи и съществува духа на семейството, на тях е предопределено да изпълнят със съдържание и виталност обитаваното пространство. Изложбата фокусира върху четири основни модула от специално съчетани като колорит, орнаменти и материали тъкани – сватбени килими, козяци, кичени халища, от различни микрорайони на Родопите. Планирани като „женското” очертание на обитаемото пространство, композициите от тъкани са надградени с вещите от мъжкия свят. „Мъжкото” присъствие е тематично разделено на групи от медни съдове – дарове за сватба; свещени предмети и семейни реликви; сакрални железни прибори за огнището, център на дома; вносни предмети, прибавящи различен щрих в традиционния родопски дом – влияния на модерното време, спомен за местата на занаята и търговията, знак за престиж. „Дом в Родопите” е проект – предизвикателство заради факта, че в него участват различни фамилии, чийто интерес е провокиран от музейния приятелски кръг. Предоставените от тях вещи – съкровени семейни реликви, без изключение са уникални. Тези предмети изразяват неповторимия дух на живия дом и вълнуват със споделените спомени, лични съдби и фамилни истории.

През месец юни Етнографската изложба „Дом в Родопите” гостува в РЕМ – Пловдив. Организатори на събитието са: РИМ „Стою Шишков”– Смолян, „Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян”, „Клуб приятели на РЕМ – Пловдив”.

На 9 юли 2009 г. в РИМ – Смолян се проведе семинар на тема: „Музеи и туризъм. Международни, национални и регионални практики в отговор на въпроса: развива ли България успешен културен туризъм” в рамките на проект „Формиране на гражданско общество в областта на културата: културата като ресурс за местно развитие”, подкрепен от Trust for Civil Society for CEE. Лектор: доц. д-р Соня Алексиева, Нов български университет Организатори: РИМ – Смолян, „Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян”.

В рамките на проект „Формиране на гражданско общество в областта на културата” на 16 юли 2009 г. от 16:00 часа в експозиционните зали на РИМ – Смолян се откриха две гостуващи изложби. Инициативата се подкрепя от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

„Знаци на времето” е изложба на „Клуб приятели на Регионален етнографски музей – Пловдив”. Тя представя колекция старинни лампи и часовници от ХVІІІ и ХІХ век от фондовете на РЕМ – Пловдив. Водещо място в концепцията на изложбата, заема идеята за времето и методите за неговото осмисляне, структуриране и измерване. „Домът на границата на две епохи” е озаглавена изложбата на „Клуб приятели на Регионален исторически музей – Стара Загора”. Тя включва експонати, които са събрани специално за изложбата от приятелите на музея в Стара Загора, показващи характерното за дома от 50-те – 60-те години на ХХ век – всекидневна и кухня.

Въпросните два изложбени проекта допълват разказа от предмети, картини, документи, снимки на тема „Дом в Родопите” на „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян”, експонирана преди 3 месеца в музея и приемана от публиката с голям интерес. Създателите на трите изложбени проекта са изправени пред предизвикателството да ги съвместят и покажат заедно пред публика.

На 20 август 2009 г. в РИМ – Стара Загора се откри изложбата на РИМ – Смолян „Дом в Родопите”. Организатори: РИМ – Смолян, РИМ – Стара Загора, „Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян”, „Клуб приятели на РИМ – Стара Загора”

На 18 септември 2009 г. в РЕМ – Пловдив се учреди Национална Асоциация на Клубовете „Приятели на музеите и културното наследство” (България).

„Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян” се включи в инициативата Европейски дни на наследството – 18-20.09.2009 г.

На 24.10.2009 г. в залата на Музейна сбирка с художествена галерия – с. Момчиловци са организира „Спомен за отец Константин Канев. Духовен стожер на Родопите”. Прожекция и представяне на документалния филм „Залък за утре” (1984 г.) с главен герой Отец Канев. Организатори: Община Смолян, РИМ – Смолян, НЧ „Светлина” – с. Момчиловци, Младежки православен център „Чисти сърца” към храм „Св. Висарион Смоленски”, „Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян”.

На 14.12.2009 г. в РИМ – Смолян се проведе Годишно събрание на клуба при следния дневен ред:

 1. Отчет на клуба за 2009 г.
 2. Обсъждане на предложения и идеи за развитие и популяризиране дейността на сдружението.

След събранието бяха раздадени членските карти на членовете на клуба.

Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян е партньор на разработеният и реализираният проект „Мънистените накити – традиции и съвременност” на „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян”. Проектът се финансира от Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Фондация „Америка за България” по програма „Живо наследство” 2010. Целта на проектното предложение е съхранение и популяризиране чрез съвременни технологии на характерния за Родопите занаят – изработване на мънистени накити. В рамките на проекта е открито ателие в периода 15-30.06.2010 г. В него взеха участие общо 26 ученици от следните училища: І СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, VII СОУ „Отец Паисий”, VI ОУ „Иван Вазов”, ПМГ „Васил Левски”, ГПЧЕ „Иван Вазов”, ПГИ „Карл Маркс”, ОУ „Кочо Честеменски” – Пловдив и членове на клуб приятели на музея. Обучението бе извършено от музейните специалисти Албена Чобанова и Стоянка Вълкова. Участниците в ателието изработиха около 80 гривни и гердани. На 8.10.2010 г. те показаха изработените от тях накити в аранжирана временна изложба „Мънистените накити – традиции и съвременност” в експозиционните зали на музея. В рамките на проекта е издадена рекламна брошура, представяща традицията за направа на мънистени накити и тяхното място в местната традиционна култура. По проекта е заснет филма „Как се правят мънистени накити” за процеса на работа в ателието и техниките за изработване на мънистените накити. Представители от проекта взеха участие във фестивала „Живо наследство 2010” в София. Общ бюджет на проекта: 3800 лв.

В конкурса за есе или снимка „Моят опит с програмите на ФРГИ 2010” клуб приятели на музея е отличен с награда.

10 доброволци от клуба взеха участие в реализирането на Европейска Нощ в музея 2010.

През 2010 г. Сдружението се включи в:

Представяне на новата тема „50 забележителни места в Смолян” в Електронния пътеводител на родолюбивия българин през месец октомври 2010 г.

На 17.12.2010 г. в РИМ – Смолян се проведе Годишно събрание на клуба при следния дневен ред:

 1. Отчет на клуба за 2010 г.
 2. План за дейността през 2011 г.
 3. Обсъждане на предложения и идеи за развитие и популяризиране дейността на сдружението.

10 доброволци от клуба взеха участие в реализирането на Европейска Нощ в музея 2011.

На 19.12.2011 г. в РИМ – Смолян се проведе Годишно събрание на клуба при следния дневен ред:

 1. Отчет на клуба за 2011 г.
 2. План за дейността през 2012 г.
 3. Обсъждане на предложения и идеи за развитие и популяризиране дейността на сдружението.

Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян съвместно с Държавен архив – Смолян представиха изложбата и книгата на журналистката Таня Мангалакова „Нашите в Гърция. Сред помаците в Западна Тракия” на 6.02.2012 г. от 16:00 часа Залата на Държавен архив – Смолян. По повод 5-годишнината от членството на България в Европейския съюз, „Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян” организира конкурс за рисунка на тема: „Моята нарисувана идея за Музея на Обединена Европа” по проект, обявен от Европа Директно – Смолян, с финансовата подкрепа на Европейската комисия, ГД “Комуникации”. Целта бе участниците да представят чрез рисунка идеите си за музея на Обединена Европа като пресъздадат българските ценности в европейската съкровищница. В конкурса взеха участие 25 рисунки от 6 училища от града и областта: ІV ОУ „Стою Шишков” – гр. Смолян, ОУ „Стою Шишков” – с. Търън, СОУ „Свети Княз Борис І” – с. Старцево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Смолян, Дневен център за деца и възрастни с увреждане „Звънче” – гр. Смолян. На 22.06.2012 г. експертно жури в състав: Председател: Иван Пеев – художник в Художествена галерия – Смолян и членове: Катя Савова – художник и преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски” – филиал Смолян, Надежда Митева и Стоянка Люнчева – представители на Европа Директно – Смолян, Донка Симеонова – секретар на „Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян” селектира най-добрите 4 рисунки, които ще бъдат отпечатани като рекламни картички в рамките на проекта. Отличени са творбите на: Атанаска Стамбова, 5 клас, ІV ОУ „Стою Шишков” – гр. Смолян; Кремена Гаджалова и Моника Царева, 6 клас, ОУ „Стою Шишков” – с. Търън; Захари Травлев, 5 клас, СОУ „Свети Княз Борис І” – с. Старцево; Възпитаниците от Дневен център за деца и възрастни с увреждане „Звънче” – гр. Смолян. Всички рисунки бяха представени в специална изложба в експозиционните зали на музея по повод Европейските дни на наследството на 27.09.2012 г. На събитието бяха връчени подаръци и грамоти за участие. Бюджет: 250 лв.

На 4 декември (Св. Варвара) 2012 г., 18.00 часа в големия салон на Регионален етнографски музей – Пловдив се проведе ежегоден бал-среща на Приятелите на музея. Тази година срещата премина под надслов: „Песен, музика и танц” Всеки участник имаше възможността да се представи със специално подготвен „номер” и да разкаже историята на своето вдъхновение. Клуб приятели на музея в Смолян беше представен достойно от Стою Чонгаров и Тинка Белегова.

На 10.12.2012 г. в РИМ – Смолян се проведе годишно събрание на клуба при следния дневен ред:

 1. Отчет на клуба за 2012 г.
 2. План за дейността през 2013 г.
 3. Обсъждане на предложения и идеи за развитие и популяризиране дейността на сдружението.

По повод Европейската година на гражданите 2013 и 20 – годишнината от създаването на европейското гражданство по силата на Договора от Маастрихт, „Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян” реализира проект на тема „Българските културни ценности, споделени с европейските граждани“ с финансовата подкрепа на ЕС, в партньорство с Европа Директно – Смолян при СНЦ „Нови хоризонти“ и Професионална гимназия за приложни изкуства (ПГПИ) – Смолян. Целта е утвърждаване значението за българските културни ценности в европейската съкровищница. “Единство в многообразието” е мотото, което представя Европа като континент с множество различни традиции и езици, но и със споделени ценности. Самото мото показва, че ЕС зачита културното, религиозното и езиковото многообразие. Проектната идея е релевантна с целите на конкурса и Хартата на ЕС за основните права, по конкретно член 22 – Културно, религиозно и езиково многообразие. Също така провокиране интереса на младите хора да познават европейските ценности и възможностите, които предлага ЕС, развитие на чувството им за европейска гражданска принадлежност, да вземат активно участие сред българското гражданско общество, да задълбочат познанията си за основните им права в ЕС. Акцентира се върху възможността да се повиши осведомеността на гражданите относно правото им да пребивават свободно в рамките на ЕС и да се стимулира дебатът по-специално по отношение на засилването на социалното сближаване и взаимното разбирателство. В рамките на проекта Гергана Паскалева, ученичка в 9 клас на Професионална гимназия за приложни изкуства (ПГПИ) – Смолян направи проект за графичен дизайн на кориците на рекламно образователно тефтерче с информация, свързана с европейското гражданство по темата „Българските културни ценности, споделени с европейските граждани“. Другата основна дейност е организиране на образователен модул „Моята активна гражданска позиция“ – среща, дискусия, споделяне на опит по проблемите за правата на гражданите в ЕС, по-конкретно член 22 – Културно, религиозно и езиково многообразие. Представяне на презентации по темата с участието на музейни специалисти, представители на Европа Директно – Смолян, ученици от Професионална гимназия за приложни изкуства (ПГПИ) – Смолян, възпитаници на Дневен център за деца и възрастни с увреждане “Звънчe”, членове на клуб „Приятели на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян“, ученици от града и региона. Инициативата се състоя в експозиционните зали на музея по повод Европейските дни на наследството на 23.09.2013 г. Бюджет: 200 лв.

На 23.10.2013 г. в РИМ – Смолян се проведе годишно събрание на клуба при следния дневен ред:

 1. Отчет на УС на сдружението за периода 2008 – 2013 г.
 2. Приемане на план за дейността на сдружението през 2014 г.

„Българските традиции, споделени с Европа“, мини проект на „Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян”, отново посветен на Европейската година на гражданите 2014. В рамките на проекта е организирана лятна ученическа школа „Ваканция в музея“ с богата и разнообразна обучителна програма. В продължение на четири седмици участниците имаха възможност да усвоят нови, полезни знания и умения под формата на забавления. Всеки ден от седмицата е посветен на различна тема:

Бюджет: 250 лв.

10 доброволци от клуба взеха участие в реализирането на Европейска Нощ в музея 2014.

10 доброволци от клуба взеха участие в реализирането на Втора изложба – базар и демонстрации „На седянка в Смолян“, 1-15.08.2014 г.

5 доброволци от клуба взеха участие в реализирането на IV Кръгла маса „В кадър: Широка лъка, Родопите“, с. Широка лъка, 24.09.2014 г.

 1. На 15.12.2014 г. в РИМ – Смолян се проведе Общо събрание на клуба при следния дневен ред:

Отчет на УС на сдружението с нестопанска цел „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян” за периода 2008-2014 г.

 1. Промени в устава на сдружението, съгласно т. IV чл. 4, т. ХІ. Чл. 30 /1/ и /2/, А/чл.31.
 2. Избор на Управителен съвет на сдружението „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян”, съгласно т. ХІ чл.30 /1/ и /2/.
 3. Избор на Председател на сдружението с нестопанска цел „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян”, съгласно т. ХІІ чл.38 /1/.
 4. Приемане на план за дейността на сдружението с с нестопанска цел „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян” за 2015 г.
 5. Приемане молба за напускане на Таня Георгиева Милушева-Марева, Петър Георгиев Кадиев и Зарко Филипов Маринов.

„Ваканция в музея“, мини проект на „Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян”, посветен на Европейската година за развитие 2015. В рамките на проекта е организирана лятна ученическа школа „Ваканция в музея“ с богата и разнообразна обучителна програма. В продължение на четири седмици участниците имаха възможност да усвоят нови, полезни знания и умения под формата на забавления. Всеки ден от седмицата е посветен на различна тема:

„МЪНИСТЕНИТЕ НАКИТИ“ – запознаване с историята на мънистата и изработване на накити от мъниста.

„ПЛЪСТИТЕ“ – какво е плъст и история на изделията от нетъкан текстил, изработване на плъстени изделия и пресъздаване на европейски символи и знаци от необработена вълна.

„МАГИЯТА НА НАРОДНИТЕ ПРАЗНИЦИ“ – запознаване с календарните празници и обичаи в Родопите, изработване на еньовденски китки, броеници за Тодоровден, а също така проява на творческо въображение в рисунки по темата.

„ЕКСПОНАТИТЕ ГОВОРЯТ…“ – древни съдове и украса, традиционни костюми, кукерски маски, родопска възрожденска архитектура и др., нарисувани или представени на пана чрез прежди, тъкани и др.

„РОДОПИТЕ И ЕВРОПА РАЗКАЗВАТ ПРИКАЗКИ…“ – запознаване с богатия животински и растителен свят в Родопите и историята на Европейския съюз чрез приказки, разкази и филми.

Бюджет: 250 лв.

10 доброволци от клуба взеха участие в реализирането на Европейска Нощ в музея 2015.

12 доброволци от клуба взеха участие в реализирането на Трета изложба – базар и демонстрации „На седянка в Смолян“, 21-30.08.2015 г.

10 доброволци от клуба взеха участие в организирането на Първи Национален преглед на музейния плакат – Смолян 2015

„Ваканция в музея“, мини проект на „Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян”, 2016. В рамките на проекта е организирана лятна ученическа школа „Ваканция в музея“ с богата и разнообразна обучителна програма. В продължение на четири седмици участниците имаха възможност да усвоят нови, полезни знания и умения под формата на забавления.

Бюджет: 250 лв.

7 доброволци от клуба взеха участие в реализирането на Европейска Нощ в музея 2016.

„Ваканция в музея“, мини проект на „Клуб приятели на РИМ „Стою Шишков” – Смолян”, 2017. В рамките на проекта е организирана лятна ученическа школа „Ваканция в музея“ с богата и разнообразна обучителна програма. В продължение на четири седмици участниците имаха възможност да усвоят нови, полезни знания и умения под формата на забавления.

Бюджет: 250 лв.

5 доброволци от клуба взеха участие в реализирането на Европейска Нощ в музея 2017 и ЕДН 2017.

На 4 декември (Св. Варвара) 2017 г., 18.00 часа в големия салон на Регионален етнографски музей – Пловдив се проведе ежегоден бал-среща на Приятелите на музея. Клуб приятели на музея в Смолян беше представен от Антон Кацаров, Донка Симеонова, Катя Сулинаджиева и Таня Марева.