За нас

УС на „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян” избра това да бъде логото на сдружението, защото овенът и гегата са символи, които заемат йерархическо място в бита на родопчани, в тяхната народна традиция и светоглед.

Ваклите и рогати овни, понесли звънки чанове и „приглушени тюмбелеци”, повеждат многобройните родопски стада през планината – есен от билата на Карлък и Рожен към Беломорието, а пролет обратно към Родопа. Превеждат ги и през дебрите на времето като основен поминък на планинците.

Родопчанинът е превърнал овена в център на своето делнично и празнично битие. Така от стародавни времена овенът е свещено животно, което се принася в жертвен дар от конфесионалните общности в Родопите. Жертвоприношението му е в основата на курбан за здраве и берекет за живите, и в поминалните обреди за мъртвите. Свещенодействието му е изразено и в годежарската и сватбената обредност.

Изцяло отдаден на стопанина си, за този горд и одухотворен „вакал карагьоз” родопчани са сътворили най-силните си, разтърсващи човешката душа песни.

А в овчарската гега, със змиеподобна форма, пък е вложено древното вярване за змията като закрилник на дома, на огъня и водата, на нивата и стоката, без което не би бил възможен суровия живот в планината.

Управителен съвет

Антон Асенов Кацаров – председател

Антон Кацаров

Инж. Антон Асенов Кацаров е роден в гр. Смолян. През 2007 г. завършва специалност „Компютърни системи и мрежи“ в Технически Университет — Варна. През 2009 г. основава фирма за разработка на уеб технологии в родния си град.

Участва в „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян“ с идеята за въвеждане на нови технологии в музейната дейност, както и в представянето на музейни експонати и исторически събития. Членството му в клуба започва именно след изпълнението на проекта: „Електронен пътеводител на родолюбивия българин”. Това е система от тип КИОСК, съдържаща дигитална информация за Република България, нейните граници и символи; за националните празници и тяхното честване; за важни дати и събития от българската история.

Русалена Веселинова Пенджекова – Христева – зам. председател

Русалена Христева

Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова е родена в гр. Гоце Делчев. През 1999 г. завършва специалност “Български език и история” в ПУ “Паисий Хилендарски”. От 2000 г. е асистент в ПУ “Паисий Хилендарски” – Филиал Смолян. През 2007 г. защитава докторска дисертация. Научните ù интереси са в областта на архивистиката.

Автор е на монографията “Личността и делото на екзарх Стефан в българската историческа памет”(2007 г.). Съавтор е на документалните сборници “Византия през погледа на съвременниците ù ” (2002 г.) и “Екзарх Стефан I Български” (2003 г.). Има редица публикации в сборници и периодични издания.

Участието ù в “Клуб приятели на Регионален исторически музей “Стою Шишков” – Смолян” е мотивирано от специфичното място на РИМ “Стою Шишков” в духовното пространство на Средните Родопи и търсенето на възможности за популяризиране на регионалното културно-историческо наследство.

Йорданка Анастасова Цветкова – зам.председател

Йорданка Цветкова

Йорданка Анастасова Цветкова е родена в гр. Смолян. Завършва специалност история и български език във Великотърновския университет. Професионалното й развитие преминава през учителската професия, главен специалист в Държавен архив, главен редактор в ДО „Българска фотография“ и главен уредник в РИМ – Смолян. Интересите й са в областта на музеологията, документалистиката, стопанска история, нова и най-нова история, родословни проучвания и др. Автор на редица документални каталози, на книгата „80 години държавно лесничейство – Смолян“, на десетки статии и публикации в научни и популярни издания, както и на редица фотодокументални изложби. Участието й в клуб „Приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян“ е мотивирано от съпричастността й към издирване, съхраняване и опазване на културно-историческото наследство.

Донка Симеонова Симеонова – секретар

Донка Симеонова

Донка Симеонова Симеонова е родена в гр. Смолян. През 2006 г. завършва специалност “Туризъм” в ПУ “Паисий Хилендарски”. През 2008 г. защитава магистърска степен „Социална приложна психология” в същия университет. Владее английски и немски език. От 2007 г. е уредник в отдел “Връзки с обществеността” в Регионален исторически музей “Стою Шишков” – Смолян. Основните ù интереси са свързани с европейски проекти, в които РИМ – Смолян е водеща или партнираща организация; популяризиране на историческото наследство в Смолянска област чрез екскурзоводско обслужване на чуждестранни туристи; културно – информационна и рекламна дейност.

Участва в УС на “Клуб приятели на Регионален исторически музей “Стою Шишков” – Смолян” съгласно Устава на сдружението.

Веселина Петрова Колева – член

Веселина Колева

Веселина Петрова Колева е родена в гр. Сунгурларе, Бургаска област. Завършва „Физика” със специализация „Астрономия” в Софийския университет „Климент Охридски”. През 1975 г. започва работа в Планетариума с Народна астрономическа обсерватория в Смолян, а през 1982 г. – в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория „Рожен” при БАН. Работи по проекти, свързани с изследването на астрономическите знания, съхранени както в традиционната култура, така и в археологически паметници от България. Член е на Европейското дружество за астрономия в културата (European Society for Astronomy in Culture). Участва в „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян” поради интереса си към културно-историческото богатство на Средните Родопи и ползотворното сътрудничество със специалистите от музея.

Спаска Делчева Георгакева – член

Спаска Делчева Георгакева

Спаска Делчева Георгакева е родена в гр.Смолян. Завършва специалност „Български език и история” към Пловдивския университет „ Паисий Хилендарски” през 2001г. В периода 1996-2001г. участва активно в дейността на Студентски историко-археологически клуб „Велизар Велков” към Пловдивския университет, които печели проект за теренни проучвания и археологически разкопки в Източните Родопи под ръководството на проф. Николай Овчаров, доц.д-р Иван Джамбов и доц.д-р Георги Митрев и РИМ гр.Кърджали. Член е на Сдружение „Родопски хайдути”, което има за цел да съхрани и запази културното наследство в родопския регион. Да се поддържа жив българският дух, чрез народните песни,танци и обичаи. Да се възстановяват стари светилища на българщината, също така да се прославят и да се отдаде почит към загиналите за националното ни освобождение герои. Засилване на любовта към родния край,човешко отношение и хуманност между българските граждани. Участва в „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян” поради интереса си към културно-историческото богатство на Средните Родопи и ползотворното сътрудничество със специалистите от музея.