„Знаци на времето”

понеделник, 07 ноември 2011 г.

„Знаци на времето” е изложба на „Клуб приятели на Регионален етнографски музей – Пловдив”. Тя представя колекция старинни лампи и часовници от ХVІІІ и ХІХ век от фондовете на РЕМ – Пловдив. Водещо място в концепцията на изложбата, заема идеята за времето и методите за неговото осмисляне, структуриране и измерване.