„Музеи и туризъм. Международни, национални и регионални практики в отговор на въпроса: развива ли България успешен културен туризъм”

понеделник, 07 ноември 2011 г.

На 9 юли 2009 г. в РИМ – Смолян се проведе семинар на тема: „Музеи и туризъм. Международни, национални и регионални практики в отговор на въпроса: развива ли България успешен културен туризъм” в рамките на проект „Формиране на гражданско общество в областта на културата: културата като ресурс за местно развитие”, подкрепен от Trust for Civil Society for CEE. Лектор: доц. д-р Соня Алексиева, Нов български университет