Кръгла маса и дискусия на тема: “Музеите – място за културен диалог. Как се създава интегрална музейна изложба”

понеделник, 07 ноември 2011 г.

17.12.2008 г. – в РИМ – Смолян се проведе Кръгла маса и дискусия на тема: “Музеите – място за културен диалог. Как се създава интегрална музейна изложба”. Участие взеха представители на „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян” и музейни специалисти. Модератор: Таня Марева Място: дигитален център на РИМ – Смолян