Контакти

РИМ „Стою Шишков“
гр. Смолян

Седалище и адрес на управление: 4700 Смолян, ул. „Дичо Петров” № 5

E-mail: club.sm40@gmail.com

Председател на УС: Антон Кацаров

Технически секретар: Донка Симеонова, за контакт: 0301/ 6 57 53

Връзка с нас: